O nás

Sme Súkromné detské centrum Bibo v starej časti Chorvátskeho Grobu na Dlhej ulici 8/a. Zariadenie sa nachádza v novostavbe postavnej v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Je určené pre deti vo veku od 18 mesiacov do 4 rokov. Malým kolektívom (10 detí) dosiahujeme nízku chorobnosť.

Vyučovanie prebieha hravou formou v rámci hier, aktivít, podľa veku. Každý Pondelok
a Stredu majú detičky u nás výučbu Anglického jazyka formou Hocus & Lotus.

 

Ponúkame celodennú starostlivosť od 6:30 - 17:00 Naším cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a danosti.

 

 

Sledujte nás na

Karneval  2015

Výroba škrabošiek  2015

Mikuláš  2014

Mikuláš  2014

Rodičovský príspevok 280 EUR

Strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene

čerstvé ovocie a pitný režim počas celého dňa.

celodenné opatrovanie

opatrovanie    (1 dieťa)

opatrovanie    (2 deti)

Babysitting     (1 dieťa)

Babysitting     (2 deti)

ostatné

280 € / mesiac + 3€ / deň strava

3,50 € / hod. + 3€ / deň strava

6,00 € / + 6€ / deň strava

5 € / hod

7 € / hod

dohoda

Obedy nám dodávané Škôlka Limbach www.skolkalimbach.sk, ktorá má povolenie

od úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky variť pre detičky.

 

Tlačivo žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa.

  Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z.
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne: Rodičovský príspevok  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť
v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

ADRESA

Detské centrum Bibo

Dlhá 8/a, 900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 44854820   DIČ: 1079129821

TELEFÓN

0903 181 629 / 0903 864 391

EMAIL

info@dcbibo.sk

MASERMARIAN.SK

Nájdite si čas na masáž

Masér Marian

 

Pondelok, Stredu a Piatok od 8:00 do 20:00

Chorvátsky Grob, Dlhá ul. stará časť

 

Utorok a vo Štvrtok

Hotel Junior Drieňová 14

821 01 Bratislava - Ružinov

 

kontakt: 0903 846 391